Birleşik Krallık (İngiltere) Uk

İngiltere’de lisans derecesine yönelik programlar yürüten 150’nin üstünde Üniversite ve Yüksekokul bulunmaktadır. Ayrıca belli bir alanda diploma almaya yönelik programlar yürüten meslek okulları da vardır. 

University of Oxford

University of Cambridge

Imperial College London

London School of Economics and Political Science

University College London

Oxford Brooks Üniversitesi

University of Edinburgh

King’s College London

ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU SİSTEMİ

  • Bir sonraki öğretim yılı için başvuru tarihleri içinde bulunduğumuz yılın kış sömestridir. Başvurular tek bir sistem içinde işlemleri yürüten UCAS (Üniversite ve Kolejlere Kabul Hizmetleri) yolu ile yapılır. UCAS üniversiteler ve öğrenci arasında köprü görevi yapar ve kabul aşamasında karar merkezi değildir. Gerekli bütün bilgi ve UCAS formlarını British Council ofislerinden ve CELT Yurtdışı Eğitimden temin edebilirsiniz.

EĞİTİM VE GEÇİM GİDERLERİ

  • Eğitim giderleri yıllık olarak şöyledir ve £10,000 – £35,000 GBP arasında değişmektedir.
  • Sanat ve Sosyal Bilimler                £ 9,000 – £ 13,000
  • Fen ve Teknik Bilimler                  £ 12,000 – £ 17,0000
  • Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik   £ 18,000 – £ 22,000
  • Geçim giderleri yıllık ortalama   £ 9,000   – £ 12,000

HAZIRLIK (FOUNDATION) PROGRAMI

  • Uluslararası Üniversite programına katılan öğrencilerin mezuniyet notu 32 ve üstünde ise (başvurdukları üniversite veya bölüme göre bu baraj değişmektedir) 1 yıl süren hazırlık programından muaf tutularak üniversiteye kabul edilirler. Bu durumda İngiltere’de yükseköğrenim birçok alanda 3 yıl olduğu için, başarılı oldukları takdirde, yüksek öğrenimlerini 3 yılda tamamlarlar.
  • Ulusal programda okuyan öğrencilerin ortalamaları (5 üzerinden) 4.2 ve üstünde ise (başvurdukları üniversite veya bölüme göre bu baraj değişmektedir) 1 yıl süren hazırlık programından muaf tutularak üniversiteye kabul edilirler ve İngiltere’de birçok alanda 3 yıl olan yükseköğrenimlerine devam edebilirler.
  • Akademik ortalamaları kabul edilen barajların altında olan öğrenciler ise, bir yıl süren ve hem dil hem de branş derslerinde eğitim görecekleri hazırlık programına katılırlar.

Her şartta, öğrenciler dil yeterlilik sınavlarından geçerli not alıp sertifikalarını kesin kayıt sırasında sunmak zorundadırlar. İngilizce Yeterlik sınav sonuç belgesi (IELTS veya TOEFL)