CELT Yurtdışı Eğitimin görevleri

CELT Yurtdışı Eğitimin görevleri

1-Yurtdışındaki Lisans ve Önlisans Programlarını öğrencinin potansiyeline göre belirlemesinde yardımcı olmak.

2-Yurtdışı Eğitim için Gerekli Sınavları takip edilmesi ve güncel bilgileri öğrencilerle paylaşması.

3-Yurtdışı Eğitim Başvurusunda Gerekli olan Evrakların öğrencilerle belirlemesi ve başvurularında yardımcı olmak.

4-Okulumuzun birlikte çalışmalarını yürüttüğü CELT Yurtdışı Eğitim Danışmanlığının Üniversite tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenleme.