Hakkımızda

CELT Yurtdışı Eğitim yükseköğrenimine yurtdışında devam etmek isteyen lise öğrencilerimize bu konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yurtdışı yükseköğrenim koşullarının tanıtılması, yurtdışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin belirlenmesi ve gerekli takibin yapılması, çalışmalarımızın ana temasını oluşturmaktadır.

Amacı, öğrencilerin yükseköğretim ile ilgili tercihleri aşamasında bakış açılarını genişleterek, doğru ve uygun kararları vermelerine yardımcı olmaktır.